суботу, 26 березня 2016 р.

Засідання МО вчителів природничо-математичного циклуТема: Використання ІКТ в навчально-виховному процесі для зростання педмайстерності  вчителя              
Форма проведення: круглий стіл
Мета: визначення рівня готовності педагогів до впровадження сучасних інформаційних технологій,
Порядок денний
1.      Використання ІКТ в навчально-виховному процесі для зростання педагогічної майстерності вчителя.
     2.  Використання ІКТ на уроках біології та хімії, трудового навчання.
3.   Використання ІКТ третього покоління


Флеш-ролик про перегляд результатів онлайн тестувань (HD)

неділю, 20 березня 2016 р.

Шаблон для аналізу перевірочної контрольної роботи з математики

Переглянути детальніше можна тутhttps://drive.google.com/file/d/0ByPlkGnX_W1IeFJRZHF0bDQ3YUk/view?usp=sharing

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики


Переглянути можна тут 
https://docs.google.com/document/d/1iZRXQVHA1NtOD573hHgP8M_Olq7iJX1dRPtYe-yqIBA/pubМетодична картка вчителяhttps://drive.google.com/file/d/0ByPlkGnX_W1IOFZDUlBHQ0ZaZzQ/view?usp=sharing

Структура робочого портфоліо
Структура робочого портфоліо.
1. Загальні відомості.
а)  Прізвище, ім'я, по- батькові _______________________________________________
б) Дата народження _________________________________________________________
в)  Освіта ____________________________________________________________________
г)  Кваліфікація_____________________________________________________________
д) Фах за дипломом_________________________________________________________
е)  Стаж роботи _______________________________________________________________
є) Атестація
Рік проходження
Попередня
Н а с т у п н а


ж) Курсова


Рік проходження
Місце проходження
Наступна курсова підготовка

2.   Проблемне питання роботи школи в _________________________ навчальних роках.
3.   Проблемне питання над яким працює вчитель в _________________________ навчальних роках.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.   Клас в якому викладає


Клас
                     Предмет

5. Програмне забезпечення
Клас
Назва курсу
Автор програми6. Перелік підручників, за якими працюєте
Клас
Предмет
Назва підручника7. Методичне забезпечення   (перелік начально-методичної літератури)___ див. додаток


8. Розклад уроків.

    Понеділок               
Вівторок
 Середа              
Четвер
П’ятниця  
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

9.   Позакласна робота ( гуртки, факультативи, курс за вибором)

Клас
Назва гуртка, факультативу
Кількість учнів


10. Самоаналіз уроку( схема). ______________________________________ див.додаток
11. Інструктивно - методичні листи.___________________________________ див.додаток
12.     Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.________________________ див.додаток
13.     Вимоги до ведення класних журналів.__________________________________ див.додаток
14.     Державний стандарт загальної освіти.__________________________________див.додаток
15.     Календарне планування.______________________________________________ див.додаток
16.     План виховної роботи.________________________________________________ див.додаток
17.     Щоденні плани.______________________________________________________ див.додаток

неділю, 13 березня 2016 р.

Український освітній ресурс

Все для навчання, викладання:
підручники онлайн
розробки уроків
опорні конспекти
словники
довідники


Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 рокуСХВАЛЕНО
Указом Президента України
від 25 червня 2013 року №344/2013
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
І. Загальні положення
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (далі – Національна стратегія) на основі аналізу сучасного стану розвитку освіти визначає мету, стратегічні напрями та основні завдання, на виконання яких має бути спрямована реалізація державної політики у сфері освіти.
Розроблення Національної стратегії зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України у міжнародний освітній простір.
Національна стратегія конкретизує основні шляхи реалізації концептуальних ідей та поглядів розвитку освіти, визначених Національною доктриною розвитку освіти.
II. Сучасний стан розвитку освіти
Аналіз сучасного стану національної системи освіти
В Україні забезпечено правове регулювання питань функціонування системи освіти, всіх її рівнів і підсистем, діяльності навчальних закладів різних типів і форм власності, організації різних форм навчання.
Останніми роками вдосконалено законодавство України стосовно дошкільної і загальної середньої освіти, зокрема, запроваджено обов'язковість дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку, встановлено 11-річний термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджено нові державні стандарти дошкільної та загальної середньої освіти, Положення про освітній округ, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, Положення про дистанційне навчання, Концепцію літературної освіти, Концепцію розвитку інклюзивної освіти тощо.