субота, 7 березня 2015 р.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА «ЩО? ДЕ? КОЛИ?»   ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА  ГРА  «ЩО?  ДЕ?  КОЛИ?»

Мета:     прищеплювати інтерес до вивчення математики; активізу­вати та стимулювати розумову та пізнавальну діяльність учнів; роз­вивати самостійність і творчість; розширювати кругозір учнів; роз­вивати логічне та образне мис­лення.
Обладнання: плакати, магніто­фон, дошка, ватман, картки, вислови про математику, завдання для гри, скрипічний ключ, «чорний ящик».

   Девіз:
                    Предмет математики настільки серйозний, що не варто втрачати
                     нагоди зробити його трохи цікавішим
                                                                                                        Блез Паскаль
Підготовка
1.  Класну  дошку  чи  сцену актової зали школи відповідно офор­мити: «Що? Де? Коли?». Якщо  захід буде проходити в актовій  залі, то букви можна вирізати  з цупкого паперу.
2.   Заздалегідь підготувати висловлювання:
                Математика вчить мислити й разом з тим вселяє віру в безмежні сили людського розуму. Вона виховує волю, характер.
                                                                                                    В.О.Сухомлинський
              ...Жартівливі приклади часто мають більше значення,   ніж корисні                        
                                                                                                          Штіфель, 1553р.
          Математику вже тому вчити треба, що вона розум в порядок приводить
                                                                                                         М.В. Ломоносов
                          Математика – цариця всіх наук
                                                                                     Ян Снядецький  
3.          Прилаштувати до дзиги стрілку.
4.          Разом з учнями виготовити «чорний ящик»
5.          Виготовити знак музичної паузи – скрипічний ключ.
6.          Підготувати номери художньої самодіяльності.
7.          Для нагородження гравців підготувати математичні призи: лінійки, кутники, транспортири, зошити тощо.
8.          Потурбуватись про музичне оформлення гри.
9.          Стрічками розбити стіл на 12 секторів.