четвер, 26 лютого 2015 р.

Використання нових інформаційних технологій на уроках математики


Проблемне питання

Використання  нових  інформаційних  технологій  на уроках  математики та в позакласній   роботі – шлях  до  розвитку  творчої   особистості.Коли багато слів легко говорити,
                                                                       але важко зрозуміти.
                     Народна мудрість

        Швидкий розвиток технологій сучасного суспільства зумовлює разом із засвоєнням базових знань розв’язання завдання: навчити  учнів вчитися, вироблення потреби в навчанні впродовж всього життя. Сьогодні важливим стає не стільки те, що випускник знає і, навіть, вміє застосовувати в лабораторних умовах, а те, як він володіє прийомами пізнання світу, здібностями і вміннями здобувати нові знання та використовувати їх. 
З досвіду знаємо, що не можна навчити людину всупереч її волі, тому єдиний вихід для нас, вчителів, – пробудити інтерес до навчання, зацікавити учнів.
Діти 90 років 20 ст. – діти слова, діти 21 ст. – діти Інтернету. Тому актуальним питанням сьогодення є використання нових інформаційних  технологій на уроках математики та в позакласній роботі. Адже саме їх вміле застосування допоможе вчителю виростити  конкурентоспроможну людину, творчу особистість (слайд 3).
Дана проблема є актуальною, вона має інноваційну значущість.  Чому?  Досить прочитати новий Державний стандарт. Основною особливістю нового Державного стандарту є орієнтація вимог до рівня підготовки випускників на досягнення компетентностей. Причому, якщо в Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти  2004 року було подано лише перелік деяких компетентностей (формування соціальної, комунікативної, комп’ютерної та інших видів компетентностей учнів), то в новому стандарті 2011 року дається більш ґрунтовний перелік і визначення основних понять.
У  Державному  стандарті базової  і повної  загальної  середньої  освіти сказано:
« … Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального  предмета  у  формування інформаційно-комунікаційної компетентності
        Основною метою освітньої галузі “Математика” є формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі
 Інформаційно-комунікаційна компетентність — здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань…» (слайд4).
     В наш час – розвитку інформаційних технологій, без використання ПК у вивчення математики не має майбутнього. По перше – це цікавить дітей, по друге – це економить час, по третє – дає більше можливостей для розуміння математики. Які ж переваги використання нових інформаційних технологій для вчителів?  

середа, 11 лютого 2015 р.

Календарне планування з математики. 6 клас. Нова програмаМАТЕМАТИКА
6 клас
 За підручником «Математика. 6 клас», автори: Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Коломієць О.М., Сердюк З.О. ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2014 р

уро-ку
К­ть
год
Тема уроку
Параг-раф за підручником
Дата проведення уроку
Примітка
І семестр
1.      ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
1
1
Дільники та кратні натурального числа. Прості та складені числа
§ 1


2
2
Ознаки подільності на 2, 10 і 5
§ 2


3


4
2
Ознаки подільності на 3 і 9
§ 3


5


6
2
Розкладання чисел на прості множники. Найбільший спільний дільник
§ 4


7


8
2
Найменше спільне кратне
§ 5


9


10
1
Контрольна робота № 1
2.      ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ
11
3
Основна властивість дробу. Скорочення дробу
§ 6


12


13


14
4
Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника.
Порівняння дробів
§ 7


15


16


17


18
6
Арифметичні дії зі звичайними дробами. Додавання і віднімання дробів
§ 8


19


20


21


22


23


24
1
Контрольна робота № 225
6
Арифметичні дії зі звичайними дробами. Множення дробів. Знаходження дробу від числа
§ 9


26


27


28


29


30


31
6
Ділення дробів. Знаходження числа за його дробом
§ 10


32


33


34


35


36


37
3
Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткові наближення звичайного дробу
§ 11


38


39


40
1
Контрольна робота № 3
3.      ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ
41
1
Відношення. Основна властивість відношення.
§ 12


42
3
Пропорція . Основна властивість пропрції
§ 13


43


44


45
3
Пряма та обернена пропорційні залежності
§ 14


46


47


48
2
Поділ числа у
даному відношенні. Масштаб
§ 15


49


50
1
Контрольна робота № 451
2
Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор.
§ 16


52


53
2
Стовпчасті та кругові діаграми
§ 17


54


55
1
Циліндр. Конус. Куля
§ 18


56
5
Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки
§ 19


57


58


59


60


61
2
Ймовірність випадкової події
§ 20


62


63
1
Контрольна робота № 564
1
Повторення і систематизація навчального матеріалуІІ семестр
4.    РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ
65

Додатні та від’ємні числа. Число нуль
§21

66

Координатна пряма
§22

67

Координатна пряма

68

Координатна пряма. Розв’язування вправ.

69

Протилежні числа. Модуль числа
§23

70

Протилежні числа. Модуль числа

71

Протилежні числа. Модуль числа. Самостійна робота.

72

Цілі числа. Раціональні числа
§24

73

Порівняння раціональних чисел
§25

74

Порівняння чисел

75

Контрольна робота7


76

Аналіз контрольної роботи. Арифметичні дії з раціональними числами.
§26

77

Додавання раціональних чисел. Додавання від’ємних чисел.

78

Додавання раціональних чисел. Додавання від’ємних чисел.

79

Додавання двох чисел з різними знаками.

80

Додавання двох чисел з різними знаками.

81

Властивості додавання раціональних чисел. Самостійна робота

82

Арифметичні дії з раціональними числами. Віднімання раціональних чисел
§27

83

Арифметичні дії з раціональними числами. Віднімання раціональних чисел

84

Віднімання раціональних чисел

85

Віднімання раціональних чисел. Самостійна робота.

86

Віднімання раціональних чисел.

87

Розв’язування типових вправ

88

Контрольна робота8


89

 Аналіз контрольної роботи. Арифметичні дії з раціональними числами.
§28

90

Арифметичні дії з раціональними числами. Множення раціональних чисел. Властивості множення раціональних чисел

91

Множення раціональних чисел. Властивості множення раціональних чисел

92

Множення раціональних чисел.

93

Множення раціональних чисел. Самостійна робота.

94

Множення раціональних чисел.

95

Арифметичні дії з раціональними числами. Ділення раціональних чисел
§29

96

Ділення раціональних чисел

97

Ділення раціональних чисел. Самостійна робота.

98

Ділення раціональних чисел

99

Розв’язування вправ

100

Контрольна робота9


101

Аналіз контрольної роботи. Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення.
§ 30

102

Розкриття дужок.

103

Подібні доданки та їх зведення

104

Рівняння. Основні властивості рівнянь
§ 31

105

Рівняння. Основні властивості рівнянь

106

Рівняння. Основні властивості рівнянь

107

Розв’язування рівнянь.

108

Розв’язування рівнянь. Самостійна робота.

109

Розв’язування рівнянь.

110

Розв’язування задач за допомогою рівнянь
§ 32

111

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

112

Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Самостійна робота.

113

Розв’язування задач

114

Розв’язування задач

115

Розв’язування задач та вправ

116

Контрольна робота10


117

Аналіз контрольної роботи. Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова
§ 33

118

Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова

119

Перпендикулярні й паралельні прямі.

120

Координатна площина
§ 34

121

Координатна площина

122

Координатна площина

123

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

124

Приклади графіків залежностей між величинами
§ 35

125

Приклади графіків залежностей між величинами

126

Приклади графіків залежностей між величинами

127

Контрольна робота № 11

128

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ


5.    ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
129

Повторення. Подільність натуральних чисел


130

Повторення. Додавання і віднімання звичайних дробів


131

Повторення. Множення і ділення звичайних дробів


132

Повторення. Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки


133

Повторення. Коло. Круг. Циліндр. Конус. Куля


134

Повторення. Додавання і віднімання раціональних чисел. Множення і ділення раціональних чисел


135

Повторення. Вирази. Рівняння. Розв’язування задач


136

Повторення. Перпендикулярні й паралельні прямі. Координатна площина. Приклади графіків


137

Контрольна робота № 12


138

Аналіз контрольної роботи. Повторення. Розв’язування вправ


139

Повторення і систематизація навчального матеріалу


140

Повторення і систематизація навчального матеріалу