вівторок, 8 листопада 2016 р.

Методичне об'єднання. Проблемне питання. Завдання МО.Методичне об’єднання
вчителів природничо-математичного циклу
Яківської ЗОШ І-ІІ ступенів


Методична проблема
Використання ІКТ при викладанні предметів природничо-математичного циклу для забезпечення  всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів


Завдання методичного об'єднання :
1. Використання  хмарних технологій, навчальних семінарів, відкритих уроків,  курсів підвищення кваліфікації, круглих столів для підвищення професійної майстерності вчителів МО
2. Вдосконалення якості викладання предметів природничо-математичного циклу шляхом провадження ІКТ.
3. Розвиток  пізнавальних інтересів, творчих та інтелектуальних здібностей, практичних навичок  учнів.
4. Поглиблення  знань з навчальних дисциплін, як учнів так і вчителів, самоосвіта.
6. Систематична робота над поповненням навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційно-довідкового забезпечення кабінетів природничо-математичного циклу.
7. Виявлення, узагальнення та розповсюдження досвіду творчо працюючих педагогів.
8. Розробка навчальних, науково-методичних, дидактичних матеріалів, створення банку даних  олімпіадних  завдань, підбір тем для роботи з обдарованими дітьми.


вівторок, 25 жовтня 2016 р.

Тематика засідань методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу
Т е м а т и к а
засідань методичного об’єднання вчителів  природничо-математичного циклу
Яківської ЗОШ І-ІІ ступенів
на І семестр 2016-2017 н.р.

№ п/п
Зміст роботи
Дата виконання
Відповідальні
І засідання
Тема. Організація навчально-виховного процесу МО природничо-математичного циклу в  2016-2017 н.р.
Мета. Проаналізувати діяльність МО вчителів природничо-математичного циклу у 2015-2016 н.р. та визначити пріоритетні напрямки в роботі МО у поточному навчальному році.
Форми  роботи: методична оперативна нарада

1

2


3


4
5

6
7

8
Теоретична частина
Обговорення, внесення пропозицій та затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2016-2017 н.р.
Обговорення методичних листів МОН України про викладання предметів природничо-математичного циклу у 2016-2017 н.р. Опрацювання листа МОН України від 17.08.2016 1/9-437
Організація роботи за Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти :
* про організацію навчально-виховного процесу в 8-х класах;
* особливості реалізації нового змісту Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в нових програмах і підручниках для учнів 8-х класів;
* оцінювання навчальних досягнень учнів 8-х класів.
Практична частина
Розподіл доручень між членами методоб′єднання.
Діагностика професійної, методичної підготовки, професійних потреб вчителів
Домашнє завдання
Затвердження календарних планів на І семестр.
Оформлення матеріалів для роботи  з обдарованими учнями та з учнями, що мають початковий  рівень знань.
Подання пропозицій щодо атестації педагогічних працівників, що є членами м/о, в 2017 році.Ознайомлення з положенням про атестацію.
30.08

Мартинюк І.Я.

Члени м/о


Будз М.П.


Мартинюк І.Я.
Бойчук Г.І.


Члени м/о

Лесюк Г.М.
ІІ засідання
Тема. Активізація пізнавальної діяльності та розвиток творчої особистості  засобами ІКТ
Мета. Ознайомлення із способами активізації пізнавальної діяльності та розвитку творчої особистості засобами ІКТ.
Форми  роботи: коучинг, тренінг, організація роботи з обдарованими дітьми

1


2
3

4

5
Теоретична частина
Тренінг для вчителів «Активізація пізнавальної діяльності та розвиток творчої особистості  засобами  ІКТ»
Практична частина
 Обговорення роботи вчителів щодо виконання програми «Обдарована дитина». Підготовка учнів до І-ІІ етапів предметної олімпіади, конкурсів «Кенгуру», «Левеня», «Колосок».
Оновлення блогів
Домашнє завдання
Аналіз результатів районного етапу предметних олімпіад. Звіт про участь у предметних семінарах, олімпіадах.
23.12

Мартинюк І.Я.
Бойчук Г.І.

Лесюк Г.М.
Будз М.П.

Члени м/о

Члени м/оТ е м а т и к а
засідань методичного об’єднання вчителів
природничо-математичного циклу
Яківської ЗОШ І-ІІ ступенів
на ІІ семестр 2016-2017 н.р.
№ п/п
Зміст роботи
Дата виконання
Відповідальні
ІІІ засідання
Тема. Національно-патріотичне виховання при викладанні предметів природничо-математичного циклу 
Мета. Аналіз напрямків та завдань освіти сучасного суспільства, ознайомлення з  методичними новинками, передовим педагогічним досвідом.
Форми роботи: дискусія, творчий звіт, обмін досвідом роботи
12
3


4

5


6
Теоретична частина
Національно-патріотичне виховання при викладанні предметів природничо-математичного циклу
Дискусія «Використання народних традицій та народної творчості на уроках».
Методичний банк. Огляд новин методичної, психолого-педагогічної літератури, періодичної преси
Практична частина
Аналіз, самооцінка та корекція власної педагогічної діяльності як результат підвищення кваліфікації.
Звіти вчителів про самоосвітню діяльність
Домашнє завдання
Оформлення матеріалів для консультацій, підготовки учнів 9 класу до державної підсумкової атестації у 2016-2017 навчальному році.


Мартинюк І.Я.


Будз М.П.
Бойчук Г.І.

Лесюк Г.М.


Члени м/оМартинюк І.Я.
ІV засідання
Тема. Використання новітніх технологій в навчально-виховній діяльності
Мета. Ознайомлення з технологіями створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів  навчальних дисциплін, удосконалення навиків роботи в Вlogger.
Форми роботи: круглий стіл
1
2

3

45

6
Теоретична частина
 Використання новітніх технологій у навчально-пізнавальній діяльності та професійній діяльності.
* Вдосконалення навиків роботи з текстовим редактором, редактором презентацій, електронними таблицями.
* Використання педагогічних програмних продуктів на уроках.
* Хмарні технології
Вернісаж педагогічних сюжетів. Організація повторення і систематизації знань учнів
Актуальний інструктаж. Про підготовку до державної підсумкової атестації.
Практична частина
 Підсумки роботи методичного об’єднання за 2016-2017 н. р. Виставка творчих робіт, презентація результатів з використанням хмарних технологій.
Домашнє завдання.
Скласти моніторинг навчальних досягнень учнів 5-9 класів з предметів природничо-математичного циклу за 2016-2017 н. р.
Панорама методичних перспектив.. Складання перспективного плану роботи м/о на 2017-2018 н. р.


Мартинюк І.Я.
 Бойчук Г.І.


Будз М.П.
Лесюк Г.М.

Члени м/о


Мартинюк І.Я